Skip to main content

Landstingsstyrelsen vill ge frist till Akademiska

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 16:51 CET

Akademiska sjukhuset får gå med 100 miljoner kronor i underskott under 2016, enligt ett förslag från landstingsstyrelsen. Men 2017 förväntas sjukhuset ha en ekonomi i balans.

– Vi räknar med att det kommer ta två år att få Akademiska sjukhusets ekonomi i balans igen. Vi har väldigt stort förtroende för att den nuvarande ledningen kommer att lyckas, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Inför 2016 föreslår landstingsstyrelsen att sjukhusstyrelsen ska få redovisa ett budgeterat minusresultat om 100 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för Akademiska sjukhuset.

– Det är mycket bättre både för sjukhuset och för landstingsledningen att vi i januari vet att det blir ett underskott på 100 miljoner kronor än att budgetera för noll och senare under året överraskas av ett betydligt större underskott, säger Börje Wennberg.

Landstingsfullmäktige fattar beslut i frågan den 9 februari.

(V) yrkade på att sjukhusstyrelsen ska beviljas ett tillskott på 100 miljoner kronor i stället för att medges ett underskott. Yrkandet avslogs.

Kontaktperson:
Börje Wennberg (S), ordf landstingsstyrelsen, tel 070-634 82 14