Skip to main content

Månatlig kommuniké om Heby kommuns landstingsbyte

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 11:29 CESTArbetet med att flytta över landstingsverksamheten i Heby kommun från Landstinget Västmanland till Landstinget i Uppsala län fortsätter. Sedan regeringsbeslutet i slutet av 2005 har arbetet bedrivits i samarbete mellan parterna, de två landstingen och Heby kommun.

Parterna kommer att månatligen rapportera om hur arbetet fortskrider i en gemensam kommuniké som ger en lägesbeskrivning av arbetet med överföringen.

Länk till första presskommunikén
http://www.lul.se/heby

Kommunikén går också att finna på:
http://www.ltvastmanland.se
http://www.heby.se

Ytterligare upplysningar:
Henrik Pederby, informationsdirektör, Landstinget i Uppsala län, 018-611 60 95, 070-586 11 50