Skip to main content

Måndag den 3 oktober startar Frisktandvården

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 16:10 CEST

Ytterligare upplysningar:

Folktandvårdsdirektör Ann-Charlotte Frank-Lindgren 018-611 61 75, 070-611 61 75
Leg.tandläkare/klinikchef Mikael Leijon 070-238 55 31
Informationsstrateg Martina Melander 070-611 61 97

Kampanjwebb: http://www.friskatander.nu

Måndag den 3 oktober startar Frisktandvården. Folktandvården i Uppsala län erbjuder alla vuxna från 20 och till 65 år ett fast pris för tandvård. På så sätt kan patienter sprida sina kostnader över året och därmed undvika höga engångskostnader. Patienten blir kallad på regelbundna kontroller och får den tandvård de behöver vilket leder till att de bibehåller tandhälsan.

Nu erbjuder Folktandvården alla vuxna från 20 och till 65 år att betala ett fast pris för tandvård. Genom att boka tid för undersökning gör tandläkaren eller tandhygienisten en bedömning av patientens mun- och tandhälsa. Utifrån bedömningen hamnar patienten i en premiegrupp. 81 % av Folktandvårdens patienter ligger i de premiegrupper där kostnaderna är mellan 65-170 kr i månaden. Ungdomar mellan 19 och de som ännu inte fyllt 21 år placeras direkt i den lägsta premiegruppen utan undersökning och betalar endast 50 kr i månaden. Kriteriet för det är att de har behandlats hos Folktandvården i Uppsala län någon gång under de senaste två åren.

Målsättningen med Frisktandvården är att patienterna ska bibehålla sin tandhälsa. Genom att gå på regelbundna kontroller och få rätt vård vid rätt tillfälle ökar förutsättningarna att ha friska tänder livet ut.
Genom att teckna avtal inom Frisktandvård får patienten kontroll över sina tandvårdskostnader och kan fördela dom kostnaderna över året och därmed undvika höga engångskostnader. Avtalet gäller i två år sedan görs en ny bedömning.

Detta ingår i ett avtal om Frisktandvård
• Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård hos tandläkare eller tandhygienist.
• Du får all tandvård du behöver, t ex lagning, kronor, broar, implantat, rotfyllning, kirurgi, bettskenor och specialistvård.
• Du kan fördela kostnaderna över året och betala månadsvis med autogiro.
• Du får individuella tandvårdsråd kring din munhälsa.
• Du får ersättning för akut tandvård hos Folktandvården oavsett var i Sverige du befinner dig.
• Du kan fritt byta klinik inom Folktandvården i Uppsala län. Avtalet gäller på alla kliniker inom Folktandvården i Uppsala län.

Detta ingår inte
• Tandreglering, förskönande tandvård, materialkostnader vid kronor, broar och implantat.
• Kostnader för tandvård på grund av olycksfall