Skip to main content

​Ny infrastrukturproposition presenterad

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 15:58 CEST

Idag presenterades regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen för 2018-2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är en förstärkning med 100 miljarder jämfört med gällande plan.

Inga specificerade järnvägssträckor pekas ut i propositionen dock ger propositionen förutsättningar för att två nya spår mellan Uppsala och Stockholm kommer att kunna börja förverkligas under planperioden.

– Vi har kämpat för frågan om fyrspår länge och beskedet i propositionen är välkommet. Regeringen pekar på att två nya spår på vissa sträckor mellan Uppsala – Stockholm kan börja byggas under kommande period. Vi kommer att fortsätta att hålla denna fråga aktuell, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden och vice ordförande i Mälardalsrådets ”En bättre sits”.

I propositionen ökas anslaget till drift- och underhåll av järnvägar med totalt 47 procent jämfört med perioden 2014-2025. Även resurserna till vägunderhåll ökar.

Flera sträckor i Uppsala län är i dåligt skick vilket påverkar pendlare och resenärer negativt.

– Därför är det mycket välkommet att regeringen i propositionen aviserar en satsning på underhåll, säger Bertil Kinnunen.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), ordf kollektivtrafiknämnden, vice ordf för Mälardalsrådets En Bättre Sits, tel 070-763 40 71