Skip to main content

Ny jämförande undersökning visar: Landstinget i Uppsala län bra på hjärt- och kärlsjukvård

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:29 CET

Landstinget i Uppsala län ligger bra till jämfört med övriga landet när det
gäller hjärt- och cancersjukvård. Det visar en ny jämförande studie av
hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som presenteras idag.

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting och är en sammanställning av jämförelser mellan landstingen av
medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader
under de senaste åren. Resultaten mäts genom 134 olika indikatorer.

Landstinget i Uppsala län håller en hög standard när det gäller de
medicinska resultaten. Områden där landstinget ligger bra till är
hjärtsjukvård, cancersjukvård samt strokesjukvård.

Inom några områden placerar sig Uppsala län sämre än riksgenomsnittet. Det
gäller bland annat läkemedelsförbrukningen hos äldre. Landstinget i Uppsala
län har den högsta andelen personer över 80 år som har tio eller fler
läkemedel per dag. Landstinget har också en högre förekomst av
vårdrelaterade infektioner i slutenvården än de flesta andra landsting.

- Man får komma ihåg att det finns en eftersläpning i siffrorna. Vi vet att
det bedrivs ett intensivt arbete för att minska de vårdrelaterade
infektionerna och vi tror att detta kommer att få genomslag i kommande
jämförelser, säger Anders Björklind, chefsläkare vid landstinget.

Läs mer:

Pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/web/Oppna_jamforelser_ger_battre_vardresultat.aspx

Rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39827_1.pdf

Ytterligare information:
Anders Björklind, chefsläkare, tel 070-556 42 50
Jessica Elgenstierna, presschef, 070-611 39 51

http://www.lul.se/pressmeddelanden