Skip to main content

​Ny regional samverkan ger ökad besluts- och handlingskraft

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 12:04 CEST

Riksdagen beslutade 19 oktober att Landstinget i Uppsala län ska ta över ansvaret för arbetet med regionens tillväxt. Därmed är vägen öppen för bildandet av Region Uppsala med start 1 januari 2017. Nu har ledande politiker i den kommande regionen och länets åtta kommuner inrättat en ny plattform för samverkan, kallad Regionalt Forum.

– Med Regionalt Forum vill vi ge ökad kraft i regionens utvecklingsarbete och hitta lösningar på gemensamma frågor och utmaningar. Detta är en unik konstruktion som bygger vidare på den goda samverkan som skapats under Regionförbundets tid. Adderat med den styrka som Region Uppsala har som direktvald politisk organisation, säger Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande.

– Regionalt Forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen Tillsammans ska vi arbeta mot visionen att regioninvånarna ska få ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, säger Johan Edstav (MP), ordförande i Regionförbundets styrelse och landstingsstyrelsens förste vice ordförande.

– Utvecklingen i tillväxtaxeln Stockholm-Arlanda-Uppsala är avgörande för hela landet. Därför vill vi sätta särskilt fokus på byggandet av ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm. Genom Regionalt Forum kan vi få ökad kraft bakom orden och stärka företrädarskapet mot staten, säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta.

– Vi måste göra varandra lite smartare, något som alla tjänar på. I Regionalt Forum ska vi lösa gemensamma frågor som har strategisk betydelse för regionens utveckling, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

– För oss mindre kommuner är det helt nödvändigt att samverka med våra grannar och Region Uppsala. Det gör oss starkare och bättre som kommun, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande i Heby.

– I närtid vill vi prioritera samarbetet kring kollektivtrafik, närvård och utbyggnad av infrastruktur, som möjliggör fler bostäder. Vi ska också ta oss an och genomföra det som framgår av den nya regionala utvecklingsstrategi som ska fastställas av regionfullmäktige i februari 2017, avslutar Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala.

I Regionalt Forum ingår ordförande och oppositionsföreträdare i nuvarande landstinget, blivande Region Uppsala, och alla kommuner. Alla partier i regionstyrelsen är garanterade plats i Regionalt Forum

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Johan Edstav (MP), ordförande i regionförbundets styrelse och landstingsstyrelsens förste vice ordförande, tel 070-611 00 77
Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, tel 070-527 53 43
Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping, tel 0171-62 50 00
Marie Wilén (C) , kommunstyrelsens ordförande i Heby, tel 076-135 88 84
Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala, tel 076-761 83 66
Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby, tel 072-865 92 30
Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande Östhammar, tel 070-252 01 42
Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande Tierp, tel 0293-21 82 16
Carina Lund (M), kommunstyrelsens ordförande Håbo, tel 070-328 10 38