Skip to main content

Ny satsning på äldretandvård i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 11:10 CET

Tandvården för äldre behöver utvecklas, anser Folktandvården i Uppsala län. Därför startar man nu ett särskilt kunskapscentrum för äldretandvård.

– Tyvärr är ganska vanligt att äldre personer slutar gå till tandläkaren regelbundet, och det här kan leda till tandproblem. Vi behöver bli mycket bättre på att ta hand om äldre personer med olika typer av funktionsnedsättning och motivera dem att fortsätta att gå till tandläkaren, säger Pia Gabre, chef för Kunskapscentrum för äldretandvård.

Syftet med kunskapscentret är att samla och sprida kunskap om äldres tänder och munhälsa. Arbetet bedrivs i forsknings- och utvecklingsprojekt, som fokuserar på områden där man ser behov av utveckling. Ett exempel på ett sådant område är tandvård för äldre med invandrarbakgrund.

– Vi behöver ta reda på mer om hur den här gruppen ser på tandvård och munhälsa och hur vi på ett bättre sätt kan stödja den här gruppen i egenvård. Vi vill också utveckla vårt kunnande om andra kulturer för att kunna ge bra omvårdnad, säger Pia Gabre.

Andra studier som planeras handlar om metoder för att få äldre att fortsätta gå till tandläkaren regelbundet samt hur man ska få munvården att fungera bättre på äldreboenden.

– Bara för att man är gammal ska man inte behöva lida av dåliga tänder. Det går att åstadkomma en förbättring, men det gäller att alla hjälps åt. Genom att samla erfarenhet och kunskap på en och samma plats i ett kunskapscenter kan vi lättare sprida lärdom och information till andra grupper – de äldre själva, anhöriga, tandvården, hälso- och sjukvården, kommuner, föreningar och organisationer, säger Pia Gabre.

Mer information:
Pia Gabre, chef Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården i Uppsala län, tel 070-611 64 99