Skip to main content

Nya grupper vaccineras mot årets säsongsinfluensa

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 14:56 CEST

I morgon tisdag inleder Landstinget i Uppsala län årets
influensavaccinationer. Alla som tillhör en riskgrupp och bor i Uppsala län
erbjuds gratis vaccin från den 19 oktober och framåt.
- Vi har utökat riskgrupperna jämfört med tidigare år. Syftet är att skydda
dem som riskerar att drabbas extra hårt av influensa eller av
följdsjukdomar, säger Bodil Ardung, sjuksköterska vid Smittskyddsenheten.

Sedan flera år tillbaka erbjuder landstinget gratis vaccin mot
säsongsinfluensa och pneumokockinfektion till personer i riskgrupper, som
riskerar att drabbas av svåra följdsjukdomar om de smittas.

Tidigare har bland annat äldre och patienter med kronisk hjärt- eller
lungsjukdom ingått i programmet. Från 2010 har Socialstyrelsen ändrat sin
rekommendation och inkluderat en rad nya grupper.

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensa- och
penumokockvaccin

·    personer födda 1945 eller tidigare

·    vuxna och barn med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

·    vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt

·    vuxna och barn med gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av
sjukdom eller medicinering

·    vuxna och barn med svårinställd diabetes

·    vuxna och barn med extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom som
påverkar andningen

·    barn med flerfunktionshinder

·    personer med astma (för barn och ungdomar gäller svår astma med
funktionsnedsättning)

Dessutom rekommenderas friska gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats
med pandemivaccinet A (H1N1) att vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Den som ingår i någon av dessa grupper kan vända sig till valfri
vårdcentral eller vaccinationsbyrå för att få sin spruta.

Den som önskar skydda sig mot säsongsinfluensa, men inte ingår i en
riskgrupp, får betala ett självkostnadspris på 180 kr.


Ytterligare information:
Bodil Ardung, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten, tel 018-611 92
21
Anna-Karin Klomp (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen, tel
070-611 60 82


http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se