Skip to main content

Nytt avtal ger landstinget billigare förbrukningsvaror

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:15 CET

Landstinget kommer att byta leverantör av förbrukningsvaror. Det står klart
sedan OneMed Sverige AB vunnit upphandlingen.

- Tack vare det nya avtalet sänker fem landsting sina kostnader för
distribution av försörjningsvaror med sammanlagt 7,5 miljoner kr per år.
Det är vi nöjda med, säger Per Erik Sjögaard, förvaltningschef vid
Varuförsörjningen.

Upphandlingen har genomförts av Varuförsörjningen, som är en
samverkansorganisation för fem landsting, som syftar till att sänka
landstingens kostnader.

Det nu aktuella avtalet gäller försörjningen av förbrukningsvaror, det vill
säga lagerhållning, plockning och packning av sjukvårdsartiklar. Värdet på
upphandlingen är cirka 37 miljoner kr/år, jämfört med den dagens kostnad på
45,5 miljoner kr/år.

- Det här visar att landstingens samarbete i upphandlingar lönar sig, säger
Per Erik Sjögaard.

OneMed Sverige AB har sin central in Hisings Kärra utanför Göteborg och
kommer att överta distributionen från den 1 juni 2011. Värdet på de
sjukvårdsartiklar som distribueras uppgår till cirka 375 miljoner kr/år.

Avtalet är fyraårigt, med möjlighet till förlängning. Beslutet kan komma
att överprövas.

Följande landsting ingår i Varuförsörjningen: Landstinget i Uppsala län,
Landstinget Dalarna, Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och
Landstinget Sörmland.


Ytterligare upplysningar:
Per Erik Sjögaard, förvaltningschef Varuförsörjningen, tel 0703-465 00 99

http://www.lul.se/pressmeddelanden