Skip to main content

​​Psykiatrin i Uppsala toppar nationell ranking

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2014 14:00 CET

 Psykiatrin i Uppsala län rankas bäst i landet, enligt Öppna jämförelser 2014, en årligt återkommande nationell utvärdering av hälso- och sjukvården från SKL och Socialstyrelsen.

Bland annat utmärker sig vården för patienter med schizofreni. Få som vårdats inneliggande på Akademiska sjukhuset behöver återinskrivas och det förebyggande hälsoarbetet i öppenvården har minskat behovet av sjukhusvård.


– Det är väldigt glädjande resultat för psykiatrin och avspeglar det förändringsarbete som pågår. Vi vinnlägger oss om att öka patienternas delaktighet och göra dem väl förberedda vid utskrivning. Målet är att alla patienter ska ha en fast vårdkontakt och en vårdplan, säger Åsa Hagberg, divisionschef för psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset.

Detta är nionde året som SKL/Socialstyrelsen publicerar Öppna jämförelser där landstingen jämförs med varandra. Syftet är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Landstinget i Uppsala län har de senaste fyra åren hamnat över genomsnittet när det gäller medicinsk kvalitet. När det gäller ranking av vården i sin helhet har Uppsala från 2013 till i år klättrat från 20:e till 14:e plats av 21.

Den specialiserade psykiatrin står för en tiondel av landstingens totala kostnader för hälso- och sjukvård. I årets utvärdering har flera olika variabler jämförts, bland annat hur många patienter med schizofreni som återinlagts på sjukhus efter sjukhusvård, dels efter 2-4 veckor, dels efter 3-6 månader. Resultaten för Uppsala var bra vid båda tidpunkterna vilken speglar hur utskrivningsprocessen fungerar, men också hur öppenvården och dess samspel med kommun och socialtjänst fungerar, hur insatser i primärvården och förebyggande hälsoarbete kan minska behovet av sjukhusvård.

Läs mer

Pressmeddelande från SKL om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser i överblick 2014

Mer information:
 Åsa Hagberg, divisionschef psykiatridivisionen, tel 018-611 20 01
Henrik Toss, överläkare och ansvarig för Öppna jämförelser i Uppsala län, tel 070-56 93 451
Claudio Troncoso Munoz, statistiker, tel 076-720 00 88