Skip to main content

Psykiatrin på Akademiska sjukhuset kompenseras

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 16:50 CEST

Akademiska sjukhusets verksamhetsområde Psykiatri ska kompenseras med 3,5 miljoner kronor för år 2015 och med 3,5 miljoner kronor för år 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kompensationen ges mot bakgrund av att Akademiska sjukhuset fick minskade medel när den psykiatriska öppenvården i Norduppland upphandlades år 2010. En utredning visar att minskningen var alltför stor. Dessutom har den totala volymen av patienter som vänder sig till Akademiska sjukhuset ökat. På grund av detta görs nu en återbetalning till Akademiska sjukhuset.

­– Beslutet är en viktig signal till psykiatrin. Det behövs förstärkningar för att klara de vårdbehov som finns. Vi har sett att vissa delar av psykiatrin har varit underfinansierade. Det här täcker inte alla behov men det här är en början, med öronmärkta pengar, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55