Skip to main content

Regeringens stöd till Landstinget i Uppsala län. Välkommet tillskott - men ekonomin fortsatt kärv

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:08 CEST

- Ett välkommet tillskott för att klara en kärv budget. Men arbetet med att hejda kostnadsutvecklingen i landstinget måste fortsätta, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) i en första kommentar.

Regeringen aviserade idag på morgonen att kommuner och landsting ska få 17 miljarder kronor under en treårsperiod med start 2010. För Landstinget i Uppsala län innebär detta ett tillskott på cirka 74 miljoner kronor inför 2010 års budget.

Enligt den senaste ekonomiska prognosen från Sveriges kommuner och landsting minskar vårt landstings intäkter med 190 miljoner kronor 2010 i jämförelse med budget.

- De nya pengarna ger inte utrymme för några reformer. Däremot ökar vi möjligheterna att klara en ekonomi i balans, avslutar Erik Weiman.

Ytterligare upplysningar:
Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, 070-691 60 26
Henrik Pederby, informationsdirektör, 070-586 11 50

http://www.lul.se/pressmeddelanden