Skip to main content

Region Uppsala får 18 miljoner till förlossningsvård och kvinnors hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 15:26 CET

Idag meddelade regeringen hur mycket pengar Region Uppsala kommer att få av regeringens satsning på förlossningsvård, primärvård och kvinnors hälsa. Region Uppsalas andel blir knappt 18 miljoner kronor.

 – Det är positivt med mer resurser till förlossningsvården. Varje blivande mamma som föder i Uppsala ska känna att vården finns där som en trygghet. Arbetet med att utveckla förlossningsvården måste ske långsiktigt och med ett extra resurstillskott tillsammans med de satsningar vi gör från regionens sida kan vi fortsätta öka kvalitén och skapa en bra förlossningsvård, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Totalt uppgår satsningen till 490 miljoner kronor för 2017. Pengarna fördelas på samtliga landsting och regioner utifrån befolkningsstorlek.

Den största delen av medlen ska användas för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. För Region Uppsala handlar det om 13,4 miljoner. En mindre del, 4,2 miljoner kronor i Region Uppsala, ska användas för att utveckla och förbättra primärvårdens arbete i syfte att stärka kvinnors hälsa.

Hur medlen ska användas kommer att bestämmas i en handlingsplan som ansvariga för kvinnosjukvården i Region Uppsala som väntas fastställas inom kort.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset, tel 076-721 90 68