Skip to main content

​Region Uppsala polisanmäler läkare vid privat IVF-klinik

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 11:30 CEST

Region Uppsala har beslutat att polisanmäla läkare vid en privat IVF-klinik.

- Vår uppföljning visar att läkarna medvetet och systematiskt har fakturerat Region Uppsala på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger Region Uppsalas chefsjurist Anne Nilsson.

Region Uppsala följer kontinuerligt upp att vårdgivare som man har avtal med följer lagar och regler, både när det gäller medicinsk säkerhet och ekonomi. Under 2016 genomfördes en utvärdering av uppdraget gynekologi i öppenvård som visade att kostnaderna ökat kraftigt. Sjukhusstyrelsen gav då i uppdrag att regelverket skulle genomlysas med fokus på vad som bidragit till kostnadsökningarna och säkerställa att rätt ersättning betalas ut till vårdgivare för genomförd vård. Det var i samband med den genomlysningen som det uppdagades att den aktuella kliniken hade en avvikande tolkning av avtalen.

– Vi anser att läkarna har varit medvetna om att de fakturerat Region Uppsala felaktigt. I och med att fakturorna skickas till olika betalningssystem och delvis även via en annan region kunde detta pågå under en längre tid utan upptäckt. Vi vill ha en rättslig prövning och därför gör vi nu en polisanmälan, säger Anne Nilsson.

Av journalgranskningen framgår bland annat att kliniken har begärt ersättning för en och samma behandling flera gånger, utifrån olika avtal. Man har också tagit betalt för medföljande partner, långt utöver vad som motiveras av de medicinska åtgärderna. Kliniken har inte heller följt gällande regelverk om kostnadsansvar för läkemedel.

Region Uppsala kräver nu att kliniken betalar tillbaka 2,5 miljoner kronor av det man tidigare fått i ersättning för felaktigt debiterade besök och läkemedel. En IVO-anmälan om bristande journalföring kommer även att göras.

Ytterligare information:
Anne Nilsson, chefsjurist Region Uppsala, tel 072-141 34 00
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55