Skip to main content

Satsning på patientsäkerhet och äldrevård ger extra pengar till landstinget

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 15:35 CET

Landstinget har förbättrat sitt arbete inom äldrevård, patientsäkerhet och psykisk ohälsa under 2013. Nu ger satsningen utdelning i form av extra statliga pengar, sammanlagt 45,4 miljoner kronor.

– Det här är ett kvitto på att olika satsningar vi har gjort under året har gett resultat, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Pengarna som nu delas ut är ett resultat av olika överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting om så kallade stimulansmedel som stöd för riktade insatser inom vissa områden. 

Nu har resultatet från tre av dessa överenskommelser rapporterats. Landstinget i Uppsala län får en högre tilldelning jämfört med tidigare år. Det gäller till exempel den så kallade Äldresatsningen, där landstinget får 7,5 miljoner kronor, att jämföra med 600 000 kronor året innan. Bland annat har läkemedelsanvändningen förbättrats. 

För patientsäkerhetsarbetet får landstinget 21,1 miljoner kronor. Landstinget har levt upp till krav på att bland annat minska antibiotikaanvändningen och att följa hygienrutiner. 

Det tredje området är psykisk ohälsa, där landstinget får 16,9 miljoner kronor, främst för olika åtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin samt en ökad användning av kvalitetsregister inom psykiatrin.

Mer information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82