Skip to main content

Studenter skippar kondomen – trots att de vet att de borde

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 11:42 CET

77 procent av studenterna i Uppsala anser att det skulle vara allvarligt
att få klamydia. 90 procent vet att sjukdomen är mycket smittsam. Men bara
var tredje student uppger att de använde kondom när de hade sex. Det visar
en ny undersökning från Nationella Hivrådet.

- Kunskapen finns, och undersökningen visar också att attityderna till
kondomanvändning håller på att förändras, men vi har fortfarande en bit
kvar, säger smittskyddsläkare Staffan Sylvan.

370 studenter i Uppsala har svarat på frågor om sina sexualvanor och deras
inställning till preventivmedel. Bland annat framgår det att 20 procent av
de tillfrågade har ett riskbeteende när det gäller alkoholintag i samband
med sex och många partners. 30 procent använde kondom vid senaste samlaget.
47 procent av dem som använde kondom gjorde det för att undvika en
könssjukdom.

- Siffran 30 procent kan uppfattas som väldigt låg, men då får man komma
ihåg att många av de tillfrågade uppgav att de hade fasta relationer och
att de valt att använda andra preventivmedel. Men faktum kvarstår att många
unga vuxna blir smittade varje år med sjukdomar som de kunde ha sluppit om
de hade använt kondom.

I undersökningen konstateras det att många unga är i riskzonen för att få
sexuellt överförda infektioner.

- I en globaliserad värld åker många ungdomar utomlands; på resa, för att
jobba eller för att plugga. Många ungdomar kommer även till Sverige för att
göra samma sak. Känslor, ibland kärlek, uppstår och känslorna eller den
kärleken är gränslös. Att ha kul under studietiden är okej. Men även då
måste vi ta ett ansvar gentemot oss själva och våra partners. Det enklaste
sättet är att använda kondom, säger Jennie Nordberg, STI-samordnare inom
Landstinget i Uppsala län.

- Man måste komma ihåg att ens partner ofta har haft andra partners och då
finns risken att det uppstår en smittkedja. Detta blir tydligt om man gör
självtestet på www.knullträdet.se

I Uppsala bedrivs ett aktivt arbete med att informera stadens
universitetsstudenter om sexuellt överförbara sjukdomar. Kondoma Mera! är
ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Studentkår, Kuratorskonventet och
landstinget, som vänder sig till målgruppen studenter.

- Målet med projektet är att antalet fall av sexuellt överförbara
infektioner(STI) och oönskade graviditeter ska minska bland studenterna.
Detta görs genom att sprida information genom olika kanaler, föreläsningar,
peer education och olika större event såsom Sexdagarna berättar Anneli
Karlsson som är projektledare för Kondoma Mera!

Projektet sponsrar kondomer till studentföreningar, gasquer, nationer m.fl.
och tillhandahåller försäljning av kondomer och femidomer på olika platser
till självkostnadspris.

- Vi har ju kunskapen. Nu måste vi börja jobba med attityden. Kondomen ska
vara självklar när man träffar en ny partner liksom att kondomen borde vara
självklar på resan när man träffar nya sexkontakter.

Landstinget Uppsala län samarbetar med skolhälsovården och
frivilligorganisationerna i länet samt med Nationella Hivrådet för att
ändra attityden.


Ytterligare information:

Staffan Sylvan, smittskyddsläkare 070-257 47 46
Jennie Nordberg STI-samordnare 070-611 04 49
Anneli Karlsson, projektledare Kondoma Mera! 018 - 480 31 43 samt på e-post
kondomamera@us.uu.se

http://www.lul.se/pressmeddelanden