Skip to main content

Två och en halv miljon till forskning i Primärvården

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:40 CET

Sara Holm, sjukgymnast vid Samariterhemmets vårdcentral har tillsammans med sina forskarkollegor vid Uppsala universitet, fått 2, 5 miljoner i forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att utvärdera en beteendemedicinsk behandling för ungdomar med långvarig smärta.

- Det känns naturligtvis jättebra att vi fått medel för att driva detta forskningsprojekt. Barn och ungdomar med långvarig eller återkommande smärta upplever mer stress, använder mer sjukvårdsresurser, har högre skolfrånvaro och sämre skolresultat än barn utan smärta. Dessutom kan smärtan innebära en begränsning av sociala aktiviteter och färre sociala kontakter och leda till negativt inflytande över barnets familj, säger Sara Holm.

Syftet med projektet är att jämföra såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av ett beteendemedicinskt behandlingsprogram och standard omhändertagande för ungdomar med långvarig och återkommande smärta.

- Med den här studien vill vi utveckla och utvärdera ett beteendemedicinskt behandlingsprogram avsett att användas i primär vård, säger Sara Holm.

Behandlingen innebär delvis samma metoder som standard behandling (styrketräning, töjning, stabiliserings- eller hållningsträning etc) men med tillägg av att man också tränar åldersanpassade metoder för bla problemlösning, hantering av negativa tankar, rörelserädsla, tilltro till sin egen förmåga och smärthantering.

Kunskapen och kostnaderna för att leva med eller vårda ett barn eller tonåring med långvarig smärta är starkt begränsad, därför är ett annat syfte med studien att beskriva hälsoekonomiska konsekvenser och göra en hälsomedicinsk utvärdering av utfallet från det beteendemedicinska behandlingsprogrammet respektive standard omhändertagandet.

Ansvarig för studien är Anne Söderlund, professor vid institutionen för neurovetenskap, Mälardalens Högskola.

Studien ska pågå i 3 år.


För mer information kontakta:
Sara Holm, forskningsprojektledare och sjukgymnast, 070- 730 34 38
Anne Söderlund, professor, 073-662 05 67
Louise Arodén Arvidsson, informationschef Primärvåden, 070-69