Skip to main content

Utprovning av hörapparater upphandlas

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:13 CEST

Landstinget ska förbereda en upphandling av entreprenörer som kan utföra
utprovningar av hörapparater. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen
vid sitt sammanträde idag.

- Syftet är att ge ökad valfrihet för patienterna. Det finns idag bara en
upphandlad privat entreprenör och vi skulle vilja att det fanns fler att
välja mellan, säger Ismail Kamil (FP), ordförande för hälso- och
sjukvårdsstyrelsen.

För närvarande erbjuds så kallad basal hörselrehabilitering, som bland
annat innebär utprovning av hörapparater dels av en privat upphandlad
entreprenör, dels vid Hörcentralen, som är en landstingsdriven verksamhet
inom Habilitering och hjälpmedel.

Kontraktet med den nuvarande entreprenören löper ut den 30 juni 2011, och i
samband med detta vill hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ytterligare delar
av den basala hörselrehabiliteringen ska upphandlas.

Förändringen gäller verksamheten som bedrivs i Uppsala. Den basala
hörselrehabiliteringen i andra kommuner i länet kommer att ligga kvar på
Hörcentralen, bland annat för att multisjuka äldre ska kunna få hjälp i
sitt närområde.

Den fördjupade hörselrehabiliteringen kommer även fortsättningsvis att
drivas i landstingets egen regi.

I dag arbetar ett 30-tal personer vid Hörcentralen i Uppsala. Det är ännu
inte klart hur många av dessa som kommer att beröras av förändringen. De
som berörs kommer att erbjudas att gå över till anställning hos den nya
entreprenören.


Ytterligare upplysningar:
Ismail Kamil (FP), ordf hälso- och sjukvårdsstrelsen, tel 070-529 60 28
Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-28 61 88

http://www.lul.se/pressmeddelanden
E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se