Skip to main content

Utredning om länets röntgen

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:53 CET


Tydligare samordning förordas

Ingen förändring av röntgenverksamhetens lokalisering i länet. En
tydligare samordning och styrning av röntgenverksamheten förordas
samt återinvesteringar i Norduppland. Det är huvuddragen i den
utredning som idag diskuterades med landstingspolitiker från
samtliga partier.

Utvecklingen inom röntgen har gått mycket snabbt. Från att ha varit
en diagnostisk specialitet är röntgen idag även en behandlande
specialitet. Exempel på detta är så kallade ”ballongsprängningar” i
hjärtats kranskärl. Digitaliseringen har också förändrat
förutsättningarna. Undersökningen kan nu utföras på en plats medan
röntgenbilderna granskas på en annan.

För att möta medicinsk utveckling, utnyttja resurser på bästa sätt
och ge en jämn och bra service till länets invånare utreder
Landstinget i Uppsala län möjligheten att samla röntgenverksamheten
i en och samma organisation. Verksamhetsutveckling ligger bakom
utredningen – inga sparkrav. Landstingsdirektören fick i oktober
2005 i uppdrag att utreda frågan. Utredningsdirektivet bygger på
långsiktiga politiska beslut från 1995 och 2003

Idag hade budgetberedningen en diskussion om utredningen.
Landstingsråden från samtliga partier ingår i budgetberedningen som
är styrgrupp för utredningen.

Utredningen beskriver röntgens utveckling mot tre verksamhetsgrenar:
1. Högspecialiserad och sällan förekommande röntgen som ofta är
behandlande. Exempel är så kallad interventionell radiologi för att
diagnosticera och behandla hjärtåkommor och kärlsjukdomar. Bedrivs
endast vid Akademiska sjukhuset.
2. Rutinundersökningar som genomförs av läkare, exempelvis
undersökningar av gallsten. Bedrivs främst vid Lasarettet i Enköping
och Akademiska sjukhuset.
3. Rutinundersökningar som genomförs av röntgensköterska men där
resultat tolkas av läkare, exempelvis röntgen av armbrott. Bedrivs i
Tierp, Östhammar Enköping och Uppsala.


Nedan huvudragen som utredaren presenterade idag:
· Röntgenverksamheten i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala
samordnas organisatoriskt.
· Ingen förändring av röntgenverksamhetens lokalisering föreslås.
· Med anledning av uttjänt röntgenutrustning i Norduppland har
även investeringsfrågor diskuterats.
Nyinvesteringar av utrustning för skelett- och lungröntgen föreslås
i Tierp och Östhammar för tio miljoner kronor.
Däremot föreslås ingen nyinvestering av så kallad
genomlysningsutrustning.

Utredningen kommer att vara klar den 3 april varefter den politiska
beredningen påbörjas.


För mer information:
Mats O Karlsson, landstingsstyrelsens ordförande (s), 018-611 60 16,
070-517 60 16
Per Olof Osterman, landstingsdirektör, 018-611 60 40, 070-374 72 92
Ingvar Sjögren, utredare, 018-611 61 90, 070-677 17 91
Henrik Pederby, informationsdirektör, 018-611 60 95, 070-586 11 55