Skip to main content

Utredning om länskirurgi

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:43 CET

Samlad länsorganisation för att möta medicinsk utveckling

Verksamhet flyttas från Uppsala till Enköping. Den kirurgiska
verksamheten vid Lasarettet i Enköping växer från 2800 operationer årligen till 4000-5000. Länets kirurgi samlas organisatoriskt inom Akademiska sjukhuset. Det är huvuddragen i den utredning som idag diskuterades med landstingspolitiker.

Den snabba medicintekniska utvecklingen det senaste decenniet hardramatiskt förändrat förutsättningarna för kirurgin. Kirurgin har blivit alltmer specialiserad vilket innebär att kirurger som täcker ett brett kompetensområde är sällsynta. Utvecklingen mot ökad specialisering förväntas fortsätta.

För att möta patienternas krav på kvalitet, tillgänglighet och
kontinuitet utreder Landstinget i Uppsala län att samla sina
kirurgiresurser i en och samma organisation. Verksamhetsutveckling ligger bakom utredningen – inga sparkrav. Landstingsdirektören fick oktober förra året i uppdrag att utreda frågan.

Utredningsdirektivet bygger på långsiktiga politiska beslut från
1995 och 2003

Idag hade budgetberedningen en diskussion om utredningen. Landstingsråden från samtliga partier ingår i budgetberedningen som är styrgrupp för utredningen.

Nedan några huvuddrag som utredaren presenterade idag:
· Kirurgin i länet samlas organisatoriskt inom Akademiska
sjukhusets kirurgdivision.
· Kirurgin i Enköping drivs som eget verksamhetsområde (klinik)
med verksamhetschef placerad på lasarettet. Verksamhetsområdet har
egna spetsområden och ansvarar för hela vårdkedjan.
· För att säkra kompetensutveckling tillhör kirurgläkarna inom
samma specialitet i länet samma verksamhetsområde, exempelvis
urologer på lasarettet tillhör samma verksamhetsområde som urologer
vid Akademiska sjukhuset. Samma princip ska gälla anestesiologerna.
· Lasarettets länsuppdrag utökas. Kirurgisk verksamhet flyttas
från Uppsala till Enköping. Antalet årliga operationer vid
Lasarettet ska öka från idag 2800 operationer till 4000-5000
operationer.
· Inga förändringar beträffande lasarettets akutuppdrag.
· Inga förändringar beträffande intensivvårdsverksamheten vid
lasarettet.
· Inga förändringar beträffande kirurgjouren vid lasarettet.

Utredningen uppskattar att cirka 25 nya arbetstillfällen skapas på
Lasarettet i Enköping om förslaget genomförs.

Utredningen kommer att vara klar den 3 april varefter den politiska
beredningen påbörjas.

För mer information:
Mats O Karlsson, landstingsstyrelsens ordförande (s), 018-611 60 16,
070-517 60 16
Per Olof Osterman, landstingsdirektör, 018-611 60 40, 070-374 72 92
Ingvar Sjögren, utredare, 018-611 61 90, 070-677 17 91
Henrik Pederby, informationsdirektör, 018-611 60 95, 070-586 11 55