Skip to main content

Utvärdering av sjukresesystemet

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:11 CET

Systemet för sjukresor ska utvärderas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott på måndagen. – Vi måste se till att systemet fungerar för patienterna. Ingen ska behöva vara rädd för att missa sin läkartid eller bli sittande i timtal, säger Johan Edstav (mp), landstingsråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget införde nya regler för sjukresor 1 april förra året. Tanken var redan då att systemet skulle utvärderas efter ett år. Den kritik som framförts från patienter som drabbats av mycket långa resor eller väntetider gör granskningen extra viktig att genomföra. Hälso- och sjukvårdsstaben har nu fått i uppdrag att utvärdera sjukresereglementet. Bland annat ska man se på totala restider och väntetider. Utvärderingen ska vara klar under våren.

– Vi ska ha ett system för samordnade sjukresor. Att låta varje enskild patient få åka ensam i bilen blir mycket dyrare, men om det behöver göras några justeringar i reglerna för att det ska fungera bättre ska vi självklart göra det, säger Johan Edstav (mp).

Idag förbokas alla resor på landstingets beställningscentral, som samordnar resor för flera patienter. Resan får ta upp till dubbelt så lång tid som om en patient åkte ensam och raka vägen. Varje dag görs cirka 700 sjukresor inom landstinget. Det framförs cirka fem klagomål per vecka.

– Det är på promillenivå som sjukresorna inte fungerar, men självklart är det jobbigt för dem som drabbas. Landstingets regler för hur lång tid resan får ta ska hållas, säger Johan Edstav (mp).

För mer information:
Johan Edstav (mp), landstingsråd, vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Telefon: 018-611 60 33
E-post: johan.edstav@lul.se