Skip to main content

En trygg vård i hela länet

Nyhet   •   Mar 01, 2012 11:59 CET

Igår kväll visades ”Uppdrag granskaning” på tv. Programmet skildrade hur många medborgare i Dorotea och Åsele reagerar på hur landstinget förändrar vården i inlandet. Förändringarna görs för att minska landstingets kostnader och möta framtidens förändrade vårdbehov. Västerbottens läns landsting måste under 2012 spara totalt 150 miljoner kronor.

– Om vi inte får en ekonomi i balans får vi det oerhört tufft de kommande åren och får svårt att klara vården, säger landstingsdirektör Jonas Rastad.

Andra förändringar är 90 färre vårdplatser på länets tre sjukhus och satsning på patientsäkerhet med bl.a. utnämning av patientsäkerhetssamordnare samt stöd till inlandet och medicinska storkonsumenter. Totalt är det 75 åtgärder som tillsammans ska reducera kostnaderna med 150 miljoner kronor.

Snabbt på plats
I tv-programmet berättar Åseleborna om hur förändringen tagit bort tryggheten i deras vardag. Man oroas bland annat av den ökade väntetiden på ambulansen där responstiden nu är 32,2 minuter i medeltid.

– Det viktiga är att ambulansens responstid ses i relation till akutbilen som rings ut samtidigt av SOS-alarm vid Prio 1-larm. Den finns snabbt på plats och kan vid behov påbörja samma behandling som ges av ambulans, säger Marie Rodling Wahlström. Utvärderingen hittills har visat att det tar 13.5 minuter i medeltid för akutbilen att komma fram till patienten.

Akutbilens arbete följs noggrant och mer omfattande analys kommer göras efter sommaren Akutbilen finns alltid kvar i Åsele och kan snabbt ta nästa larm. Ambulanserna dirigeras över hela länet och finns inte alltid på plats i den kommun de är stationerade.

– Förhandlingar pågår med kommunen om ett samarbete kring akutbilen. Vi diskuterar också en ökad möjlighet att transportera patienter kortare sträckor till sjukstugan. Det sker i dag vid behov med taxis bårbil, säger Jonas Rastad, landstingsdirektör.

Samverkan är nykeln
I Dorotea har oron bl.a. lett till att demonstranter övernattar på hälsocentralen. De protesterar mot att hälsocentralen är stängd efter kontorstid och att vårdplatserna har lagts ner.

Landstinget har hoppats på en gemensam lösning med Dorotea kommun där landstinget betalar för två vårdplatser med höjd vårdnivå. Tanken var att det även skulle vara möjligt att träffa en sjuksköterska när vårdcentralen var stängd.

– Ökad samverkan med kommunerna är nyckeln för att vi ska klara en god sjukvård och omvårdnad i länet som helhet. Tyvärr kunde politisk enighet i kommunen inte nås kring förslaget, säger Jonas Rastad, landstingsdirektör.

Servicenivån är idag jämförbar med t.ex. Nordmaling, Norsjö och Vindeln.

– Jag har förståelse för Doroteabornas oro och min förhoppning är att vi ska komma vidare tillsammans med kommunen och skapa god servicenivå, säger Håkan Larsson, chef för primärvården.

Glesbygdsmedicinsk satsning
Vid behov av akutvård ska man ringa SOS-alarm och närmsta sjukhus för akutsjukvård är Lycksele lasarett. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och kan också koppla vidare till jourhavande läkare i Åsele och Vilhelmina för individuell bedömning. Vid behov av inläggning på sjukstuga sker det i samverkan med Åsele och Vilhelmina.

– Det är naturligtvis olyckligt att landstinget bidrar till oro när en av våra viktigaste uppgifter är trygghet. Vi måste dock se över vården som helhet och hela tiden tänka att gårdagens sätt inte är framtidens lösning, säger Jonas Rastad, landstingdirektör.

I inlandet, med sina speciella förutsättningar, satsar landstinget även på utveckling av glesbygdsmedicinska centrum i Storuman och Vilhelmina. En satsning som innebär att vi för ut mer kvalificerad vård närmare medborgarna och är en viktig del i rekryteringen av läkare till inlandet.

Mediakontakt
Malin Åberg
Informationschef
070-240 91 55