Skip to main content

Tobaksfri Duo på världskonferens om tobak eller hälsa

Nyhet   •   Mar 20, 2012 08:48 CET

I dag, tisdag den 20 mars, börjar den 15:e världskonferensen om Tobak eller Hälsa i Singapore. På plats bland de flera tusen deltagarna på konferensen finns två landstingsanställda, Ywonne Wiklund och Maria Nilsson. Ywonne ska prata om det framgångsrika arbetet med Tobaksfri Duo i Västerbotten.

- Det känns roligt och spännande, berättar Ywonne Wiklund som är ansvarig för Tobaksfri Duo-verksamheten i Västerbottens län..

Ywonne kommer att ha ett pass om Tobaksfri Duo under konferensavsnittet "Tobacco Control Interventions".

Då ska hon berätta mer om landstingets tobaksförebyggande arbete som nu är inne på sitt 19 år.

Knyta kontakter
Under föreläsningen kommer hon att ge en beskrivning av den organisation som landstinget byggt upp för arbetet, Folktandvårdens viktiga roll som "igångsättare" och om hur man vid alla besök inom Folktandvården följer upp tobaksbruket hos ungdomarna.

- Jag kommer också att berätta om samarbetet med alla kommuner och skolor, förklarar Ywonne Wiklund.

Under några år har landstinget fått stöd av Statens Folkhälsoinstitut för att sprida Tobaksfri Duo-metoden till övriga delar av landet. Idag arbetar mer än en sjättedel av landets kommuner med metoden.

Maria Nilsson kommer, i posterform, att berätta om resultat från en av artiklarna i Marias doktorsavhandling som handlar om vuxna som slutar snusa och röka för att bilda en "Tobaksfri Duo" med sina barn.

- Den här konferensen, som äger rum vart tredje år, blir ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och nätverk i det tobaksförebyggande arbetet, förklarar Ywonne Wiklund.

Ywonnes och Marias deltagande på den 15:e världskonferensen är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från EU.