Skip to main content

​10 miljoner till länets utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 17:55 CEST

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 10 194 829 kr fördelat på nio olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör allt i från digitalisering, hälsa, interregionala samarbeten, rymden och destinationsutveckling.

Här har hittar du hela listan över de beviljade projekten:

1. Digsim

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Region Västerbotten 372 111 kr, motsvarande 50 % av godkända kostnader till projektet DigSim.

2. NUS 5G

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Region Västerbotten 395 755 kr, motsvarande 50 % av godkända kostnader till projektet NUS 5G.

3. KvarkenSpaceEco

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Vasa universite beviljas 2 099 198 kr, motsvarande 11 % av projektets godkända kostnader till projektet New Space Digital Economy Innovation Center (KvarkenSpaceEco).

4. DigiChallenge

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Seinäjoki University of Applied Sciences beviljas 878 542 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader till projektet DigiChallenge.

5. Senior Health Innovation

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas upp till 783 315 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader till projektet Senior Health Innovation.

6. Botnia näring i kretslopp

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Stormossen Oy beviljas 499 863 kr, motsvarande 5 % av godkända kostnader till projektet Botnia näring i kretslopp - Ett strategiskt nätverk för att främja rötrest från biogasproduktion i BA- regionen.

7. BeProf

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Umeå universitet beviljas 820 548 kr, högst 5,5 % av godkända kostnader till projektet Becoming and being a professional nurse (BeProf).

8. Bärkraft Baerkraft

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Visit Hemavan Tärnaby AB 1 851 066 kr, vilket motsvarar 20 % av godkända kostnader till projektet Bärkraft Baerkraft.

9. All Inclusive Innovation Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 2 494 431 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader till projektet All Inclusive Innovation Västerbotten.

För mer information:

Katarina Molin, chef, enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten

070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken