Skip to main content

Ändrad bemanning på akutmottagningen i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 11:21 CEST

Måndag den 22 juni förändras läkarbemanningen tillfälligt på akutmottagningen i Skellefteå. Då blir det extra viktigt att ringa 1177 eller besöka 1177.se innan man söker vård när hälsocentralen är stängd.

Förändringen gäller primärvårdsjouren, det vill säga den tjänstgörande läkare som är specialist i sjukdomar och åkommor som normalt sett utreds och behandlas på hälsocentralen dagtid.

Förändringen innebär att primärvårdsjouren kommer att vara på plats på akutmottagningen i Skellefteå till klockan 21.00 på kvällar och helger, istället för till klockan 23.00 som tidigare. Därefter övergår den till att vara i beredskap för särskilda händelser.

Ökat samarbete
Under den aktuella perioden utökas dessutom samarbetet med primärvårdsbakjouren i Umeå. Det innebär att en läkare i Umeå ansvarar för telefonkonsultationer till särskilda boenden, 1177 Vårdguiden på telefon och hemsjukvården gällande patienter i både Umeå- och Skellefteåområdet.

Förändringarna gäller mellan 22 juni och 30 september. Därefter ska bemanningen utvärderas.

Bättre bemanning på hälsocentralen
Bakgrunden är bristen på färdigutbildade specialistläkare inom primärvården i Skellefteå kommun. Det innebär att hälsocentralerna har svårt att bemanna jouren på akutmottagningen på kvällstid och samtidigt ha god bemanning på hälsocentralerna dagtid.

– Genom att minska bemanningen på akutmottagningen med några timmar kan vi ha bättre läkarbemanning på hälsocentralerna dagtid, säger chefen för verksamhetsområde Primärvård, Håkan Larsson.

Beslutet bygger på en bred överenskommelse och ett nära samarbetet mellan primärvården och klinikerna på Skellefteå lasarett.

Ring 1177 först
Landstinget rekommenderar att allmänheten först ringer 1177 om man blir sjuk och tror att man behöver vård när hälsocentralen är stängd. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, ger råd och vägleder till rätt vård när så behövs, dygnet runt.

Beroende på symtom och sjukdomsbild kan 1177 Vårdguiden på telefon exempelvis ge patienten råd om vad hen kan göra själv eller uppmana patienten att kontakta hälsocentralen nästa dag eller åka till akutmottagningen direkt.

Man kan också söka information om sjukdomar och symtom på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se. Där finns både råd om vad man kan göra själv och när det kan vara aktuellt att söka vård.

OBS! Om du plötsligt blir svårt sjuk eller skadad, och tror att du behöver en ambulans, ring 112. Det kan vara om du plötsligt får ont i bröstet eller en svår blödning.

Mer information
Håkan Larsson, chef verksamhetsområde Primärvård, 070-545 70 71, hakan.larsson@vll.se

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Faktaruta
Primärvården arbetar aktivt för att lösa bristen på färdigutbildade specialistläkare på både kort och lång sikt. Det görs bland annat genom riktade rekryteringsinsatser i både Sverige och andra EU-länder. Dessutom har primärvården skapat större möjligheter för nyutexaminerade läkare att vidareutbilda sig till allmänspecialister genom så kallad ST-tjänstgöring.