Skip to main content

​Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2020 10:00 CEST

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus.

I mitten av juli påbörjades egenprovtagning för allmänheten i Region Västerbotten. Västerbottningar med milda symtom som kan tyda på covid-19 har sedan dess kunnat hämta ut provtagningskit från utlämningsställen runt om i länet.

Under veckorna 29 och 30 analyserades ungefär 2 500 prover per vecka. För vecka 29 bekräftades 120 nya fall av covid-19 men under vecka 30 var det endast 12 fall. Andelen positiva prover har med andra ord minskat rejält.

– Det svårt att ge ett entydigt svar på vad detta beror på i dagsläget. Dels fanns det nog ett uppdämt behov av provtagning bland invånare som haft symtom på covid-19, men som tillfrisknat och ändå velat ta ett prov. Ett PCR-prov kan vara positivt någon vecka efter tillfriskande och betyder inte alltid att man har en akut pågående sjukdom. Dels kan det vara så att känsligheten i testerna varit lite för hög och detta har sedan laboratoriet justerat under vecka 30, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Testa dig vid symtom
Egenprovtagningen är ett led i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Testet visar om man har en pågående infektion eller ej.

Många västerbottningar har velat testa sig för covid-19. Just nu går det också vanliga förkylningar och sprids andra virus, precis som under en vanlig sommar.

– Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig, säger Gunilla Persson.

På 1177.se finns mer information om egenprovtagning i Region Västerbotten

Fortsätt att följa råden
Även fast det stabila läget håller i sig i Västerbotten så är det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till varandra

– Fortsätt att visa omtanke om varandra. Covid-19 finns i allra högsta grad i samhället och läget kring smittspridningen kan tyvärr förändras snabbt om vi slappnar av för mycket nu, säger Gunilla Persson.

Fakta

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser:

1177.se/covid-19-vasterbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:

Region Västerbotten på Facebook

1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Mer information
Smittskyddsläkare finns tillgänglig för media på måndagar klockan 14.00–15.00, på onsdagar klockan 11.00–12.00 och på fredagar klockan 14.00–14.30 på telefonnummer 090-785 71 75.

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken