Skip to main content

Akutbil i Åsele

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 09:59 CET

Landstinget, Åsele kommun och räddningstjänsten för samtal för att hitta en gemensam lösning för akutbilen. Ambitionen är att använda landstingets och kommunens resurser på ett optimalt sätt för att erbjuda medborgarna en god akutsjukvård.

Läget är följande
Ambulansen i Åsele är avvecklad. Ambulansverksamheten bedrivs gränslöst med övriga tillgängliga ambulanser i grannkommunerna och ambulanshelikopter.

Från kommunen sida är vi inte nöjda med dagens beslut och vårt krav har varit och är en ambulans till Åsele. Kommunen måste dock rätta sig efter fattade beslut i landstinget och vi har i första hand ansvar för att våra medborgare känner sig trygga utifrån de förutsättningar som råder. Den överenskommelse vi nu gör med landstinget innebär att vi säljer tjänster till landstinget som vi får full kostnadstäckning för.

Akutbilen ska nu förstärkas till en bil i samma storleksklass och med samma medicinska utrustning som en ambulans. I den förstärkta akutbilen kommer det att finnas bår och utrymme för att lyfta in och behandla liggande patienter. I uppdraget ingår transport av patienter till sjukstugan och möjlighet att inom kommunens gränser möta ambulansen för att förkorta transporttider till sjukhus. Akutbilen ska, till skillnad mot ambulans, endast utföra uppdrag inom kommunen.

Akutbilens uppdrag är att inom fem minuter rycka ut på larm där medicinsk behandling snabbt behöver ges.

Akutbilen bemannas med sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård, som även kan arbeta på sjukstugan och förare från räddningstjänsten. Förarna från räddningstjänsten kommer att genomgå en grundläggande sjukvårdsutbildning. Vår förhoppning är att detta är en långsiktig lösning med vidareutveckling av övrig samverkan mellan kommunen och landstinget.

Vi räknar med att akutbilen är utrustad och bemannad den 2 april.

Vädjan om arbetsro och saklighet
Vi har förståelse för den oro och frustration som finns och den kritik som riktats mot beslutet att dra in ambulansen. Genom den förstärkning av akutbilen som nu landstinget och kommunen är ense om kommer medborgarna att få en god tillgänglighet till akutsjukvård, fullt jämförbar med en ambulans.

Personalen som arbetar på akutbilen måste få arbetsro och känna förtroende från allmänheten i sitt dagliga arbete för att på bästa sätt kunna ta hand om patienterna.

ÅSELE KOMMUN
Bert-Rune Dahlberg
Egon Persson

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Peter Olofsson
Karin Lundström