Skip to main content

Avancerad hemsjukvård (AHS) byter namn till Palliativ medicin

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 11:19 CET

– I Sverige finns det många hemsjukvårdsteam med olika namn och konstellationer. Nu då vi är en egen specialitet så byter vi namn och heter precis det som vi arbetar med. Vi är först ut med det nya namnet, som diskuterats fram inom SFPM (Svensk förening för palliativ medicin). Tanken är att övriga enheter som arbetar med samma sak ska heta lika i hela landet, säger Ann-Britt Marklund, avdelningschef vid Palliativ medicin i Skellefteå.

Vård för patienter i livets slutskede

Palliativ medicin består av team med olika vårdprofessioner som behandlar patienter med svåra sjukdomar som man inte kan bli frisk från. Det betyder att behandlingen inte kommer att kunna bota sjukdomen, däremot kan den förbättra livskvaliteten och förlänga livet.

Pallativ medicin Västerbottens mål är att erbjuda kvalificerad symtomlindring, stöd till patient och närstående, förmedla trygghet och bidra till god livskvalitet.

I mars är det 20 år sedan kliniken öppnade med dygnetruntverksamhet på Skellefteå lasarett, och ett år senare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Efter att ha varit en egen basenhet ligger verksamheten sedan förra våren under Cancercentrum.

Ny kompetens

I Skellefteå har man under det senaste året gjort flera rekryteringar till personalstyrkan på grund av pensionsavgångar.

– Vi har anställt tre nya läkare på ett år, vilket känns fantastiskt roligt, berättar, Ann-Britt Marklund.

I Umeå finns även landstingets första specialistutbildade sjuksköterska inom palliativ omvårdnad, i Skellefteå finns det en sjuksköterska som blir klar med utbildningen våren 2018. Då kommer det finnas tre stycken sjuksköterskor med den unika utbildningen i länet, varav en jobbar inom Skellefteå kommun.

Mer information

Ann-Britt Marklund
Avdelningschef, Palliativ medicin Skellefteå
Västerbottens Läns Landsting
072-240 18 75

Stefan Silverlöv
Avdelningschef, Palliativ medicin Umeå
Västerbottens läns landsting
072-562 86 26

Vänliga hälsningar

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum