Skip to main content

Bodil krokodil ska peppa barnen till en bättre tandhälsa

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 09:00 CET

Bodil krokodil ska hjälpa barn i Västerbotten att skapa bra vanor som gynnar en god tandhälsa.

Det är stora skillnader på barns tandhälsa beroende på var i länet de bor och vilken samhällsgrupp de tillhör. Friska barn blir friskare och övriga grupper får det allt sämre. Bodil krokodil ska hjälpa barnen att skapa bättre vanor.

Skillnaden på förskolebarns tandhälsa beror på var de bor och vilken samhällsgrupp de tillhör. Landsbygd, grupper med låg socioekonomisk status och personer födda utanför Norden har generellt sämre tandhälsa än andra grupper.

– Vi vill att tandhälsan ska bli bättre för varje år, men medelvärdet ligger relativt konstant. Det som oroar är den ökade polariseringen. De friska barnen blir friskare men de barn som har sämre munhälsa har fler och allvarligare skador än tidigare, säger Ulf Söderström, tandvårdsstrateg.

Bodil krokodils verktygslåda

Västerbottens läns landsting har därför, som ett led i sin hälsosatsning för barn och unga – Salut-satsningen – tagit fram Bodil krokodils verktygslåda.

– Bodil krokodil verktygslåda är ett pedagogiskt redskap som förskolornas pedagoger kan använda för att uppmärksamma hur viktigt det är att tidigt införa goda rutiner som leder till en bra tandhälsa och goda matvanor, berättar Cecilia Hellberg, dietist.

Finns i nästan hela länet

Alla förskolor i Västerbottens kommuner erbjuds att arbeta med Bodil krokodils verktygslåda. Det är pedagogerna på förskolan som introducerar barnen för Bodil och väljer vilka aktiviteter de vill genomföra på sin förskola.

För närvarande arbetar man med Bodil i Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele, Norsjö, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Vindeln. I Umeå har man i höst satsat på att införa Bodil på alla förskolor, Skellefteå kommun överlåter till varje rektorsområde att besluta om man vill ha Bodil på sin förskola. Robertsfors och Malå avvaktar ännu.

Fakta: Salut-satsningen

Salut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar och i linje med landstingets vision att ha världens bästa hälsa år 2020. Syftet är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början under graviditeten.

Läs mer om Bodil krokodil och Salut-satsningen

Mer information

Ulf Söderström, tandvårdsstrateg, Folktandvården, Västerbottens läns landsting
070-389 42 40, ulf.soderstrom@vll.se

Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare och dietist, Västerbottens läns landsting
0910-77 05 86, cecilia.hellberg@vll.se

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum