Skip to main content

Dags för rökfrihet inför operation

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 14:06 CEST

Lördag den 31 maj lanserar Västerbottens läns landsting ”En rökfri operation” – nya riktlinjer som innebär att patienten ska vara rökfri åtta veckor före och efter en planerad operation.

– Genomförandet av rökfrihet inför all planerad operation är ett viktigt led i landstingets arbete för ökad patientsäkerhet. Den nya policyn är inte en fråga om moralism utan det gäller patientens bästa, menar landstingsdirektör Anders Sylvan.

Lanseringen av ”En rökfri operation” i Västerbotten sammanfaller med den tobaksfria dagen som uppmärksammas av World Health Organisation, WHO, den 31 maj varje år.

Kolmonoxiden och nikotinet i tobaken gör att syresättningen i kroppens vävnader minskar och får som följd sämre och längre läkning. Det bidrar i sin tur till ökad infektionsrisk och andra besvär kopplade till kroppens andra organ som lungor och hjärta.

Flera vetenskapliga studier tyder på att en paus i tobaksrökning åtta veckor före och åtta veckor efter en planerad operation halverar antalet komplikationer.

För patientens bästa
Inför en operation ser man över och minimerar olika riskfaktorer för att hälsotillståndet hos patienten ska vara så optimalt som möjligt. Hädanefter kommer rökning att likställas med andra riskfaktorer.

– Blodtryck och hjärt- och lungfunktion ska vara bra inför en operation. Lika stor vikt ska läggas vid att patienten är rökfri åtta veckor före och efter operation, säger Richard Löfvenberg, läkare på ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Det finns situationer då en operation ändå måste ske trots att patienten inte hunnit bli rökfri. Som exempel kan nämnas operationer för cancer, akuta operationer samt andra tillfällen när en operation inte kan senareläggas av medicinska skäl. I dessa fall väger behovet av ingreppet tyngre än risken för komplikationer på grund av rökningen.

Stöd för att sluta
Vid flera enheter inom Västerbottens läns landsting har policyn ”En rökfri operation” redan införts. Innan årets slut ska de nya rutinerna fungera inom alla opererande enheter.

Landstinget har tagit fram material som stöd både för personal och för rökande patienter inför en operation.

– Dessutom kommer alla rökande patienter att erbjudas stöd av utbildade tobaksavvänjare för att få den bästa hjälpen att sluta, säger Richard Löfvenberg.

Mer information om rökning och operation på 1177.se

För media: Landstingsdirektör Anders Sylvan finns tillgänglig på landstingshuset för att svara på frågor onsdag den 28 maj kl. 14.00.

För mer information: Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50


Hälsningar
Elin Sköld, 070-629 72 38
Kommunikationsstaben