Skip to main content

Diagnostik för coronavirus utförs nu vid Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2020 11:57 CET

I fredags analyserades de första proverna för coronavirus hos klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Klinisk mikrobiologi inom Laboratoriemedicin Västerbotten kommer att analysera prover från misstänkta fall i Västerbotten och även från angränsande regioner i Norrland.

Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur misstänkta fall av coronavirus ska omhändertas, när provtagning är motiverad och hur den ska gå till. 

Analysen är en metod som påvisar virusets arvsmassa. Den är baserad på samma metod som används vid flera andra laboratorier i Sverige. Förberedelsearbetet på laboratoriet har inkluderat molekylärbiologiskt arbete med uppsättning, optimering och kvalitetssäkring av analysen samt planering och översyn av rutiner för biosäkerhet vid hantering av prover på laboratoriet. Regelbundna diskussioner förs med Folkhälsomyndigheten och ett nätverk av övriga mikrobiologiska laboratorier i Sverige.

I början av året analyserades prov för coronavirus endast hos Folkhälsomyndigheten i Solna, dit alla landets regioner skickade prover. Tillsammans med laboratoriet i Umeå har nu sju andra kliniskt mikrobiologiska laboratorier i landet satt upp diagnostik eller kommer inom kort att ha kapacitet att utföra analysen.

Laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus kommer att rapportera antalet analyserade prover till Folkhälsomyndigheten. Positiva prover att skickas till Folkhälsomyndigheten för ytterligare analyser. Detta görs bland annat i syfte att möjliggöra nationell epidemiologisk övervakning och bidra till globala kunskapsläget.

Mer information
Annika Osterman
Överläkare Klinisk mikrobiologi
​Laboratoriemedicin
Region Västerbotten
090-785 98 97

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken