Skip to main content

​​​​Fler fall av VRE på Nus

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 14:12 CET

Genom en omfattande smittspårning har totalt 25 fall av den multiresistenta bakterien VRE hittats på Norrlands universitetssjukhus. De intensiva insatser som satts in sedan det första fallet i början av februari fortsätter för att hindra ytterligare spridning.

– Vi arbetar intensivt med en stor smittspårning just nu. Vi har genomfört 600 provtagningar på 365 patienter. Av dessa har vi hittat 25 personer som är bärare av bakterien VRE, säger hygienöverläkare Anders Johansson vid Vårdhygien Västerbotten.

Stora insatser med skärpta hygienrutiner och utökad städning har pågått sedan det första fallet och kommer att fortsätta löpande för att stoppa spridningen av bakterien. Risken att bli sjuk av VRE är mycket liten. Den stora majoriteten som smittas blir bärare utan att bli sjuka. Bakterien utgör ingen risk för personalen.

Vårdhygien Västerbotten arbetar tillsammans med de sjukvårdsenheter där smittan hittats för att förhindra ytterligare smittspridning.

Patienter från två avdelningar
De berörda patienterna kommer från den medicinska avdelning, där smittan först påträffades, samt från en kirurgisk avdelning. De första fallen av smittspridning hittades den 13 februari.

Ingen av de aktuella avdelningarna bedöms behöva stängas men det tillförs extra resurser för städning.

Arbetet med att regelbundet söka efter multiresistenta bakterier hos patienter på sjukhusen i länet har pågått i flera år.

– Det här är det enda utbrott av VRE sedan 1997 då det var ett utbrott bland många patienter. Sedan dess söker vi hela tiden aktivt efter bakterien bland patienter, det är en del av patientsäkerhetsarbetet att tidig upptäcka smittspridning. Nu har vi upptäckt ett problem och jobbar intensivt för att lösa det, säger Anders Johansson.


Mer information
Anders Johansson, hygienöverläkare, Vårdhygien Västerbotten, 070-359 08 30.

Läs mer om VRE-bakterien på 1177.se
Frågor och svar om VRE

___________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum