Skip to main content

​Förändringar i öppethållande och utbud vid Jörns primärvårdsmottagning

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 13:44 CEST

Från och med måndag den 8 april görs vissa förändringar i öppethållande och utbud vid Jörns primärvårdsmottagning.

– Vi gör detta för att få en bättre kontinuitet i Jörn, även om det är färre dagar vi har öppet. Vi försöker även prioritera de grupper som kan tänkas ha det största vårdbehovet, säger Dan Thorn, tf verksamhetschef vid Bolidens hälsocentral, som bemannar mottagningen i Jörn.

Detta innebär förändringarna

Primärvårdsmottagningen har sedan hösten 2018 haft öppet fyra dagar i veckan och endast tagit emot bokade besök. Övriga besök har hänvisats till Bolidens hälsocentral eller den hälsocentral patienten är skriven på.

Verksamheten i Jörn kommer från och med måndag den 8 april att bemannas två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) med två sjuksköterskor och en undersköterska från Bolidens hälsocentral. Dessa dagar erbjuds provtagning, BVC med sjuksköterska, injektioner samt drop-in för asylsökande.

Den läkarresurs som hittills funnits på plats 1–2 dagar i veckan, kommer inte att förlängas och patienter hänvisas istället till Boliden eller annan hälsocentral.

BVC med läkare förs över helt till Bolidens hälsocentral, vilket också gäller fysioterapeut.

En barnmorska ska finnas på plats en dag, varannan vecka i Jörn. Ambitionen är att detta ska bli på torsdagar.

Kommunens sjuksköterska i Jörn har daglig konsultationstid via telefon och fysisk rond två gånger i månaden via Bolidens hälsocentral.

– Med hjälp av digitala lösningar ska vi också utveckla våra arbetssätt och tillgängligheten, säger Dan Thorn.

Mer information
Dan Thorn
Verksamhetschef Norsjö hälsocentral
Tf verksamhetschef Bolidens samt Heimdalls hälsocentral
0918-312 04
dan.thorn@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken