Skip to main content

Fördubbling av fysisk aktivitet på recept i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2011 09:17 CET

Hälsocentralernas förskrivning av fysisk aktivitet på recept i länet har under 2011 fördubblats jämfört med förra året. Nu vid årsskiftet beräknas antalet skrivna recept inom primärvården på fysisk aktivitet överstiga 2 000. Till detta kommer närmare 300 recept utskrivna inom slutenvården. – Ökningen visar att sjukvårdspersonalen har blivit bättre på att ta upp frågan om fysisk aktivitet med patienterna och även berätta hur detta påverkar deras sjukdomar, säger Cecilia Edström hälsoutvecklare i landstinget.

Svenska Läkaresällskapet har nyligen antagit nya rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Enligt rekommendationerna minskar fysisk aktivitet risken för;

- förtida död, oavsett orsak

- hjärtkärlsjukdom, t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke

- metabola sjukdomar, t.ex. typ 2 diabetes, fetma och metabola syndromet

- cancer, t.ex. tjocktarms- och bröstcancer

- fall och benbrott, t.ex. höftfrakturer

- psykisk ohälsa, t.ex. demens och depression.

All legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept. Förskrivningen i Västerbotten är jämnt fördelad mellan sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare och sjukgymnaster.

Motiverande samtal
Syftet med receptförskrivningen är att få patienterna att bli mera fysiskt aktiva och att behandla sina sjukdomar med träning.

– I Läkemedelskommitténs terapirekommendationer 2011 ingår fysisk aktivitet på recept som behandling för flertalet diagnoser och vi kan nog förvänta oss en fortsatt ökad förskrivning, berättar Cecilia Edström.

Ordination av fysisk aktivitet på recept börjar med ett motiverande samtal mellan patient och vårdgivare där man kommer fram till lämplig aktivitet.

Därefter sker ordination av intensitet och hur många gånger per vecka som aktiviteten ska genomföras. Det bestäms, i sin tur, utifrån patientens sjukdomstillstånd och fysiska förmåga.

God följsamhet
Aktiviteten kan antingen ske i grupp, t.ex. gympa, spinning eller bassängträning, eller som aktivitet på egen hand som exempelvis promenad, stavgång eller styrketräning.

Metoden används dels som förstahandspreparat vid sjukdom eller som komplement till läkemedel. Men den kan även användas i förebyggande syfte där man befarar att sjukdom kan uppstå som följd av exempelvis mycket stillasittande eller övervikt.

Hur mycket behöver man röra på sig?

Rekommendationen för vuxna är att röra på sig minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet, dvs. bli varm och lite andfådd, eller 75 minuter per vecka med hög intensitet, så att man blir andfådd och trött. Barn behöver röra på sig dubbelt så mycket. Men det har också betydelse hur mycket man sitter still under dagen. Aktiverar man muskulaturen någon gång i timmen, dvs. ställer sig upp, påverkar man fettförbränning, kolesterol och till och med motstånd för infektioner.

Hur noga följer då patienterna dessa fysiska recept?

Flera studier visar att 50–68 procent av alla patienter följer uppgjorda scheman. Det är bättre än följsamheten för många läkemedel.

Ett recept på fysisk aktivitet leder till en minskning av stillasittande med två timmar per dag jämfört med en minskning med en timme per dag för dem som enbart fått skriftlig information om passande fysiska aktiviteter.

Läs mer om fysisk aktivitet på recept på 1177.se/vasterbotten

Mer information lämnas av hälsoutvecklare Cecilia Edström, 070-270 04 52.