Skip to main content

Forskningsmiljoner delas ut i norra regionen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 12:00 CET

16 forskningsprojekt får dela på 2,3 miljoner kronor. Foto: Mostphotos

Norra sjukvårdsregionen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning 2020. Forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning prioriteras. Viktigt i bedömningen är nyttan för patienterna.

Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr, som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt Mittuniversitetet.

Forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning prioriteras. Viktigt i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. 

Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

Fördelas på 16 forskningsprojekt

För projektåret 2020 har 2,2 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. 37 projekt har ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 16 projekt, varav två från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet 2019-11-13. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet vid sammanträde 2019-12-04.

Mer information

Anna Ramnemark
Region Västerbotten
070-311 43 96
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Stenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-453 03 59
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Kontaktuppgifter övriga regioner

Göran Larsson
Region Jämtland Härjedalen
070-293 50 44

Fredrik Pettersson
Region Norrbotten
072-223 16 65

Jonas Appelberg 
Region Västernorrland
070-562 12 44

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Bifogade filer

Word-dokument