Skip to main content

Fortsatt god tillgång till hälso- och sjukvård i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 10:00 CET

Västerbottningarnas förtroende för 1177 Vårdguidens service och stöd på telefon, webb och via e-tjänster är på topp. Här svarar sjuksköterskan Eva-Lis Persson på invånarnas frågor.

En stor majoritet av invånarna i Västerbotten anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i stort och i ännu högre grad för den vård som bedrivs på sjukhus och hälsocentraler.

Hela 86 procent av de tillfrågade västerbottningarna anser att de har tillgång till den vård de behöver. Förtroendet för sjukhusen (76 procent) är högre än för hälsocentralerna (66 procent) vilket är ett mönster i hela landet där snittet ligger på 69 respektive 61 procent. Västerbottningar anser i lika hög grad som svenskar i stort (57 procent) att vården ges på lika villkor.

Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning som visar hur människor i Sverige uppfattar hälso-och sjukvården. Resultaten används för att planera, leda och förbättra verksamheten.

– Det är oerhört glädjande att invånarna anser att de har tillgång till den vård de behöver och hyser ett stort förtroende för vår verksamhet. Men vi har mycket att jobba med då vi samtidigt ser att många anser att de väntat allt för länge på besök eller behandling, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Högst förtroende för 1177 Vårdguiden

I Västerbotten har flest invånare (71 procent) förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon. Förtroendet för information och råd via webben är nästan lika högt (68 procent) vilket ger en andra plats nationellt.Förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster ligger på 62 procent i länet.

– Resultaten är ett kvitto på att västerbottningarna använder och uppskattar våra tjänster som ökar tillgängligheten och servicen i vården, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör.

Färre tycker att väntetiderna till vården är rimliga

64 procent anser att väntetiderna till hälsocentralerna i Västerbotten är rimliga, vilket är en procent bättre än rikssnittet. Knappt hälften av invånarna (48 procent) anser att väntetiderna till besök eller behandling på sjukhus är rimliga. I riket i stort är den siffran 50 procent.

Mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern och de nya resultaten


Mer information:

Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072- 707 72 50

Malin Åberg, kommunikationsdirektör, 070-240 91 55

Karina Salomonsson, 1177 Vårdguiden på telefon, 070-329 43 76

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelie Hägglund
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum