Skip to main content

Fysisk aktivitet på recept till personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:05 CET

I Västerbotten är fysisk aktivitet på recept en etablerad metod att främja ökad fysisk aktivitet vid många sjukdomsbesvär. Målet är nu att öka receptförskrivandet även till personer som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, t.ex. depression och ångest.

Hälsosamma förändringar
Under 2011 uppgick antalet skrivna recept inom primärvården på fysisk aktivitet till över 2000. Ytterligare närmare 300 recept skrevs, under fjolåret, ut inom länets slutenvård.

All legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept. Förskrivningen i Västerbotten är jämnt fördelad mellan sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare och sjukgymnaster.

 – I dag skrivs omkring tio procent av recepten på fysisk aktivitet ut till personer med pyskisk ohälsa eller sjukdom, säger Cecilia Edström hälsoutvecklare i landstinget.

Rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Man känner sig gladare, sover bättre, kan lättare hantera stress och hålla vikten. Metoden används dels som förstahandspreparat vid sjukdom eller som komplement till läkemedel.

Aldrig för sent att börja
Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen samt depression.

De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig. Den som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Två gånger per år träffas landstinget förskrivare av fysisk aktivitet på recept för att bl.a. få ta del av nya forskningsrön.

Känd föreläsare
Nu på onsdag, den 14 mars, träffas förskrivarna för att lyssna på den välkända psykiatrikern Jill Taube från Stockholm.  Jill Taube är en stor förespråkare av fysisk aktivitet på recept inom området psykisk ohälsa och sjukdom. Hon har bl.a. skrivit en bok i ämnet.

Företrädare för media är välkomna att lyssna Jill Taubes föreläsning enligt följande:

Dag: onsdagen den 14 mars
Tid: 10.30-12,.00
Plats: sammanträdesrum Sytertoppen i landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå (sammanträdesrummet ligger längst upp i landstingshuset - ingång vid tandteknikerutbildningen).

Mer information till media lämnas av hälsoutvecklare Cecilia Edström, 070-270 04 52.