Skip to main content

Glesbygdsmedicinskt centrum får miljonstöd för modern ”brevduva”

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 16:31 CEST

Drönaren "Tralla" har tagits fram i ett samarbete mellan Gledsbygdsmedicinskt centrum och Chalmers tekniska högskola. I ett nytt projekt ska det utredas om den kan tas i dirft i skarpt läge.

Energimyndigheten beviljar drygt 6,2 miljoner kronor i stöd till Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum. Medlen ska gå till forskning och test av självflygande och eldrivna drönare som kan användas för att starta en omställning av transporter inom vården.
– Med hjälp av vår tids brevduvor kan vi förhoppningsvis ersätta vissa bilburna transporter och samtidigt öka tillgängligheten till vård i glesbygden, säger Pia Kristiansson, tf verksamhetschef över Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Inom några år kan drönare i samhällets tjänst bli en vanlig syn i norra Sveriges glesbygd. ”Morgondagens brevduvor för god och nära vård – först på landsbygden” är ett projekt vars syfte är att möjliggöra en förändring av hur transporter sker inom vården. Mer specifikt om det är möjligt att introducera autonoma och eldrivna drönare i daglig drift för att frakta prover och mediciner.

– Det innebär god och nära vård med färre bilresor, säger Pia Kristiansson.

Bakgrunden är att vård av sjuka äldre på landsbygden är en svår utmaning för sjukvården. Men genom att knyta ihop virtuella hälsorum i glesbygden med sjukstugor eller sjukhus kan undersökning, provtagning och medicinering göras som om patienten vore på sjukhuset.

Fokus på att hitta lösningar

I dagsläget krävs det att prover och mediciner fraktas med bil. För att bidra till en hållbar omställning utvecklade därför Glesbygdsmedicinskt centrum i samarbete med Chalmers tekniska högskola i ett tidigare projekt, TRALLA (transporter av lätta laster), en drönare med tillräcklig kapacitet för att kunna transportera prover, läkemedel och utrustning på upp till 8 kilo längs en sträcka på 70 kilometer. Fokus ligger nu på att utreda och hitta lösningar för att faktiskt kunna ta drönarna i drift på ett säkert sätt som inte står i strid med regelverk och lagstiftning.

Det aktuella testområdet består av hälsorummet i Slussfors och sjukstugan i Storuman, en sträcka på cirka 6 mil som det tar drönaren 30 minuter att avverka.

– Det finns mycket att ta hänsyn till där kommunikationssäkerheten är särskilt viktig. Transporten av medicin får givetvis inte fallera. Men även sådant som trafiktillstånd och att utveckla plattformar som kan använda 4G- och 5G-teknik blir en utmaning, säger Pia Kristiansson.

Från ord till handling

Projektet, som utöver Region Västerbotten utgörs av ett imponerande konsortium bestående av Lunds tekniska högskola, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Region Norrbotten samt ett flertal företag som Dragonship, Ericsson, Einride, Iteam, Mittmedia och Telenor leds av Glesbygdsmedicinskt centrum till utgången av 2022.

Enligt Energimyndigheten som nu beviljat drygt 6,2 miljoner kronor till projektet har det hög innovationshöjd och potential att bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle i glesbygd. ”Projektet bidrar via en tillämpad forskningsansats till att gå från ord till handling och underlätta omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt”, skriver myndigheten i beslutet.

Mer information

Pia Kristiansson
tf verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
070-600 73 02
pia.kristiansson@regionvasterbotten.se

Roger Bodén
projektledare
070-336 28 38
roger.boden@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Per Strömbro
kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-554 05 95
per.strombro@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken