Skip to main content

Hjälma någon du gillar

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 08:28 CEST

Nu startar ”Hjälma någon du gillar”. En kampanj från Västerbottens läns landsting för att fler västerbottningar ska använda cykelhjälm. Via hälsa2020.se och en rolig webbapplikation, kan du uppmana personer du gillar att börja använda cykelhjälm.

För andra året i rad har landstinget en cykelhjälmskampanj på hälsa2020.se se med syfte att få fler cyklande västerbottningar att börja använda hjälm.

Landstingets vision är att vi år 2020 ska ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning och att uppmärksamma cykelhjälmens viktiga betydelse och på så vis arbeta för att förebygga skador är en del i det arbetet.

Hjälma någon du gillar
Kampanjens webbapplikation, där du kan ”hjälma” någon du gillar och på så vis uppmuntra personen till att använda cykelhjälm, når du via hälsa2020.se. Både den som hjälmar och den som hjälmas är med i en utlottning av cykelhjälmar.

Kampanjen kommer under de närmsta veckorna synas i tv-reklam, annonser på Facebook, i sportbutiker runt om i länet och på blodomloppet där Hälsa 2020 finns för att informera om cykelhjälmens alla fördelar.

Få västerbottningar använder hjälm
Under 2012 sökte 627 personer i Västerbotten vård på sjukhus efter ett de varit med i en cykelolycka. 74 av dessa cyklister fick en skallskada (hjärnskakning, skallfraktur, blödning i hjärnan).

De flesta cykelolyckor sker utan inblandning av annan trafik och därför är det personliga ansvaret mycket viktigt. Ett effektivt och billigt sätt att förhindra skallskador i samband med en cykelolycka är att använda cykelhjälm.

Trots cykelhjälmens alla fördelar är västerbottningarna mycket dåliga på att använda cykelhjälm, i dagsläget är det endast 20 procent som väljer att använda hjälm.