Skip to main content

Hur ser hälsan ut i Västerbotten?

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 07:00 CET

För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Västerbottens läns landsting ut med en stor undersökning med frågor om hälsa och levnadsvanor.

Hälsan ser olika ut i landet och i olika delar av länet samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

För att få svar på dessa frågor gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa och levnadsvanor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar. I år deltar Västerbottens läns landsting med ett extra urval vilket innebär att totalt 10 000 personer i länet blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.

Alla svar är viktiga

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna.

– Resultatet bidrar till att vi kan prioritera förebyggande insatser. Ett aktuellt exempel är att den förra undersökningen visade att kvinnor i vissa grupper har en ökad riskkonsumtion av alkohol. Nu lyfter vi fram hur alkohol påverkar måendet och hälsan i kampanjen ”Blunda inte för riskerna”, säger Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Västerbottens läns landsting.

Mer information

Maria Falck, folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting, 090 - 785 71 93, 070-647 69 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelie Hägglund
Kommunikatör
076-842 70 70

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum