Skip to main content

Internationella gäster och experter diskuterar kompetensförsörjning vid Skellefteåkonferens

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2020 14:07 CET

Under konferensen ”Omställning för tillväxt” lyfter Region Västerbotten de utmaningar som uppstår i samband med större etableringar. Vid konferensen deltar representanter från Northvolt och TMCC, Truckee Meadows Community College, som berättar om hur de går till väga för att klara kompetensförsörjningen till Teslas Giga Factory.

Konferensen arrangeras i Skellefteå tisdagen den 14 januari. Se program bifogat längre ner. 

Fokus under dagen ligger på att diskutera hur norra Sverige, som blivit en allt mer attraktiv plats för internationella etableringar, ska klara kompetensförsörjningen. Utmaningarna grundar sig i norra Sveriges glesbefolkning och relativt låga arbetslöshet, något som kan ha stora konsekvenser vid snabb tillväxt.

-Det här är en fråga vi måste lösa i tid, säger Joel Hedlund, ansvarig för konferensen vid Region Västerbotten. Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen och rätt utbildning? Vi jobbar mycket intensivt med de frågorna för att etableringarna inte ska bli så kallade ”tacksamma besvär”.

Internationella talare

Under konferensen talar bland annat representanter från TMCC, Truckee Meadows Community College, som jobbat med kompetensförsörjningen till Teslas Giga Factory och Panasonics batteriproduktion i Reno, Nevada - fabriker som likt Northvolt behöver stora volymer av arbetskraft med specifik kompetens.

Resultat av förstudie presenteras för första gången

Under 2019 har Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt genomfört en förstudie med syfte att utreda potentialen bland de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Studie ska bidra till att möta Sveriges behov av industriellt skolad arbetskraft och till snabbare integration av nyanlända i samhället. Förstudien har bland annat genomfört utbudsanalyser av potentiell arbetskraft på både lokal och nationell nivå. Vidare har en analys av flyttmönster gjorts. Resultatet av studien presenteras för första gången vid konferensen. Presentationen hålls av Katarina Borstedt, Director of Growth på Northvolt.

Vid konferensen talar även Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, om urbanisering, digitalisering och ungas flyttmönster och hur dessa krafter påverkar våra städer och inte minst gapet mellan stad och land. Vid konferensen deltar även Region Gävleborg som tillsammans med Region Västerbotten driver ett projekt där bemötande av större etableringar studeras.

Press välkomnas att delta vid konferensen. Ackrediteringar görs till Micaela Löwenhöök.

För mer information:

Joel Hedlund

070-69 76 846, joel.hedlund@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Strateg externa relationer

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken