Skip to main content

​Klart med sommarplaneringen för hälso- och sjukvården i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 15:09 CEST

Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvård. Precis som föregående sommar är cirka 70 procent av alla vårdplatser öppna på länets tre sjukhus och vid sjukstugorna är antalet platser i allt väsentligt som tidigare år.

Under veckorna 23–34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården. Ett fåtal hälsocentraler kommer att stänga och övriga har dragit ned på verksamheten. Några öppenvårdsmottagningar stänger medan de flesta har öppet med reducerad verksamhet.

Precis som tidigare år har bristen på vikarier varit ett problem. Planeringen och rekryteringen inför sommaren påbörjas tidigt varje höst.

– Att få det pusslet att gå ihop är en utmaning för oss inom hälso- och sjukvården. Nu är planeringen färdigställd för i år och det är tack vare ett intensivt rekryteringsarbete, att vi anställt fler undersköterskor och fortsatt vår satsning på vårdnära servicetjänster. Många medarbetare har också antagit vårt sommarerbjudande och väljer att arbeta i sommar, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson.

Resurser samordnas

På sjukhusen i länet hålls regelbundna planeringsmöten för att samordna de resurser som finns tillgängliga när det gäller vårdplatser, operationer, intensivvård och uppvakningsvård. Resurserna samordnas också mellan sjukhusen samt mellan sjukhus och sjukstugor.

Så långt det är möjligt vårdas patienter på den hälsocentral och hemsjukhus de tillhör.

Regionens verksamheter har alltid en lägre bemanning under sommaren än resten av året.

– Det beror främst på att det inte pågår några utvecklingsarbeten, det är färre möten och vi har ingen studenthandledning under sommaren, säger Jonas Claesson.

Råd om vård under sommaren

På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns fakta och råd om sjukdomar och besvär. Här kan man också logga in och kontakta vården via e-tjänsterna.

Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och bedömer behovet av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning om det behövs. Om det är fara för liv eller om det behövs ambulans ska man ringa 112.

Mer information
Jonas Claesson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
090-785 72 55
jonas.claesson@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken