Skip to main content

Kulturbox ska främja hälsan

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 14:12 CET

Med en kulturhälsobox, utskickade till länets alla hälsocentraler och sjukstugor, vill landstingets primärvård lyfta kulturen i hälso- och sjukvården. På måndag 10 februari klockan 10 hålls ett seminarium i landstingshuset i Umeå om kulturhälsoboxen.

Tidigare forskning visar att kultur kan ha en positiv inverkan på hälsa i allmänhet och stress och utmattningssymptom i synnerhet. I Västerbottens läns landsting pågick för några år sedan en forskningsstudie ”Kultur på recept – med mina händer”, med intressanta resultat.

Nya svenska forskarrön visar att utmattade kvinnor mår bättre, tänker bättre och får bättre kontakt med sina känslor efter kulturaktiviteter. Resultaten visar att kultur kan spela stor roll för att minska utmattning.

Tillsammans med Karolinska institutet, Uppsala universitet, Umeå universitet, postkodlotteriet och 1,6 miljonerklubben deltar landstingets primärvård i ett projekt som ser på kultur ur ett medicinskt, psykologiskt, sociologiskt, samhällsekonomiskt och humanistiskt perspektiv.

En kulturhälsobox, med populärvetenskapliga böcker om bland annat musik, dans, film och stillhet, finns nu på länets alla hälsocentraler och sjukstugor. På ett lättillgängligt sätt vill projektet sprida kunskap om hur kultur kan användas inom både hälso- och sjukvården och egenvården.

– Vi vill ge tips på vad både personal och patienter kan göra för att öka hälsan, säger Håkan Larsson, chef för landstingets primärvård.

Vid seminariet, som pågår en timme, deltar bland andra projektledaren Eva Bojner Horwitz, några av författarna, skådespelerskan Lil Terselius samt primärvårdschef Håkan Larsson.

För mer information:
Primärvårdschef Håkan Larsson, 072-545 70 71.

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben