Skip to main content

Lex Maria: Allvarlig svullnad av ben efter lång operation

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2020 11:00 CET

En patient drabbades under en lång operation av kraftig och allvarlig svullnad av ett ben, ett så kallat kompartmentsyndrom. Tillståndet orsakades av att patienten låg med benen i benstöd under hela den långa operationen, vilket medförde nedsatt cirkulation och nedsatt genomblödning i muskulaturen. Tillståndet upptäcktes när operationen var klar.

En händelseanalys visade på att patienten hade kända riskfaktorer för nedsatt cirkulation vilket man inte i tillräckligt hög utsträckning tagit hänsyn till före och under operationen. 

Det uppkomna tillståndet medförde bland annat operationer av benet, en förlängd vård- och sjukskrivningstid samt nedsatt funktion i både underben och fot. Om funktionsnedsättningen blir bestående är i dagsläget för tidigt att bedöma.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
070-695 27 79

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken