Skip to main content

Lex Maria: Avled av skallskada efter fall

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

En äldre patient lades in för vård och observation på ett sjukhus i länet efter ett fall som orsakat mindre blödningar i hjärnan.

Patienten bedömdes ha risk för att falla och fick ett rörelselarm på vårdavdelningen. Under en kort stund innan larmet kopplats in klev patienten upp och föll igen. En ny datortomografi visade att mer omfattande blödning tillkommit och patienten avled.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Solveig Hällgren
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 01, 076-805 40 91

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken