Skip to main content

Lex Maria: Avled efter sepsis 

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 13:15 CET

En multisjuk patient kom akut till ett sjukhus i länet med smärtor i buken. Röntgen visade njursten som delvis hindrade flödet i urinvägen. Patienten fick smärtstillande läkemedel och åkte hem.

Dagen efter kom patienten tillbaka med smärta och andningssvårigheter. Det fanns misstanke om både infektion i njuren och blodpropp i lungan misstänktes och vidare utredning riktades in på det senare. Infektionen behandlades inte optimalt och utvecklades till svår sepsis. Patienten avled senare till följd av multiorgansvikt som orsakades av infektionen.

___________________________________________________________________________ 

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

Mer information 
Sofie Jacobsson 
Chefläkare 
Region Västerbotten 
090-785 74 85, 070-695 27 79 

_______________________________________________________________________ 

Presskontakt 
Anja Knutsson 
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten 
070-685 72 33 
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken