Skip to main content

​Lex Maria: Bit av slang blev kvar efter operation

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 09:30 CEST

Som förberedelse inför en större operation fick en patient ett dränage i ryggen för att kunna tappa ut ryggmärgsvätska.

I samband med att dränageslangen förs in blir den oavsiktligt avskuren och den avskurna biten blir kvar i ryggmärgskanalen.

Patienten avlider en kort tid efter operationen, men inte på grund av händelsen med dränageslangen. Om patienten överlevt hade den avskurna biten sannolikt behövt opereras bort.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 74 85, 070-695 27 79
_______________________________________________________________________

Presskontakt
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken