Skip to main content

​Lex Maria: Blodförgiftning efter infektion

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2019 10:10 CEST

En patient sökte vård på en hälsocentral i länet på grund av svåra axelsmärtor. Patienten hade tidigare haft axelledbesvär och gjort tunga lyft och smärtorna bedömdes bero på de tidigare besvären. Patienten blev inlagd och fick smärtlindring.

När allmäntillståndet försämrades transporterades patienten till ett av länets sjukhus där det konstaterades en mycket allvarlig infektion som ledde till blodförgiftning.

Trots akuta insatser avled patienten.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Malin Hamrén
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 00 00 (växel)

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken