Skip to main content

​Lex Maria: Cancerdiagnos fördröjdes

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 10:00 CEST

En patient i medelåldern söker vård vid en hälsocentral i länet för undersökning av flera hudförändringar, bland annat en växande hudförändring i ljumsken. Patienten remitteras till en mottagning vid ett av länets sjukhus för bedömning av hudförändringarna på resten av kroppen men får tid för operation av förändringen i ljumsken på hälsocentralen.

Vid hälsocentralen opereras hudförändringen bort och bortopererad vävnad skickas inte vidare till patologisk bedömning.

Läkningen av operationssåret fördröjs och det kommer efter en tid en ny hudförändring på samma ställe vid ljumsken. Patienten söker på nytt vård vid hälsocentralen och det har nu gått mer än ett halvår sedan det första besöket. Patienten remitteras till specialistvård för omgående operation och får diagnosen malignt melanom med minst en metastas.

Patienten har drabbats av en fördröjning i diagnostik och behandling.

Patienten har nu en pågående behandling vid en sjukhusklinik i länet.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.


Mer information
Nino Bracin
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 28, 070-380 49 99

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken