Skip to main content

Lex Maria: Cancerdiagnos fördröjdes

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:30 CEST

Mannen hade smärtor i ländrygg, ljumske och lår och tog upp det med läkaren när han av andra skäl besökte hälsocentralen. Han trodde att smärtorna berodde på att han lyft tungt.

Mannen fick råd om rörelseövningar och uppmanades höra av sig om han inte blev bättre. Fem veckor senare återkom han med brännande smärta samt känselbortfall. Behandling hos kiropraktor och med smärtstillande hade inte hjälpt.

Undersökningen visade förstorade körtlar i ljumskarna och föranledde en remiss till medicinsk klinik, till smärtmottagning för bedömning och till röntgenavdelning för undersökning med ultraljud, men av olika orsaker kom remissen till röntgen att försenas. När han efter smärtbehandlingen undersöks med ultraljud ser man förändringar i ljumsken som man uppfattar beror på smärtbehandlingen.

Smärtorna tilltar och en månad senare söker han hälsocentralen på nytt med önskemål om en MR-undersökning. Han blir emellertid allt sämre och läggs nästa dag in på sjukhus.

MR-undersökning och ytterligare utredning bekräftar att mannen drabbats av lymfom, varefter behandling inleds.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 18 29 eller 070-348 15 13.

 

Med vänlig hälsning

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting